2017-01-03

Potrzebujemy wsparcia


Medycynie transplantacyjnej potrzebne jest poparcie społeczne. Mocą inicjatywy „Bieg po Nowe Życie” jest to, że biorą w niej udział osoby- świadectwa, czyli biorcy i żywi dawcy - mówi dr n. med. Jarosław Czerwiński, zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

 

Czy prawdą jest stwierdzenie, że w Polsce niektórzy pacjenci umierają tylko dlatego, bo nie znalazł się dla nich w porę nowy narząd - serce, nerka czy wątroba?


Dr n. med. Jarosław Czerwiński - Niedobór narządów do przeszczepienia jest powszechnym i nadal największym problemem medycyny transplantacyjnej. Liczba chorych wpisanych na listę oczekujących przekracza liczbę przeszczepień. Pewna cześć osób oczekujących na narząd umiera nie doczekawszy się zabiegu. To jeden ze wskaźników wydolności medycyny transplantacyjnej. I tak w Polsce w 2015 roku zmarło 59 osób czekających na przeszczepienie nerki (spośród 2550 oczekujących pacjentów), 61 osób czekających na przeszczepienie serca (spośród 524 oczekujących), 22 osoby czekające na przeszczepienie wątroby (spośród 525 oczekujących), a także 24 osoby oczekujące na przeszczep płuca (spośród 91 oczekujących).

 

Dlaczego wykonuje się tak znacząco więcej transplantacji nerek, niż np. serca?


- Przede wszystkim to następstwo częstości występowania w populacji chorób poszczególnych narządów prowadzących do ich skrajnej niewydolności i możliwych do leczenia przeszczepieniem. Występowanie niewydolności nerek jest po prostu częstsze. Dodatkowo od jednego zmarłego dawcy można pobrać i przeszczepić dwie nerki dwóm biorcom. I na koniec, nerka w porównaniu z sercem łatwiej spełnia kryteria jakości umożliwiające jej wykorzystanie do przeszczepienia. Narząd ten ulega np. mniejszemu uszkodzeniu przed pobraniem, w trakcie pobrania czy też w trakcie przechowywania.

 

Mamy chyba nadal niską świadomość jako społeczeństwo dotyczącą przeszczepiania narządów. Czy to nie jest też tak, że nie wszyscy lekarze potrafią rozmawiać z rodzinami zmarłych pacjentów? Czy w ogóle szkoli się personel pod tym kątem?


- Sprawa świadomości jest najtrudniejsza do oceny i wyciągania wniosków. Oddzielnie traktowałbym postawy, oddzielnie zachowania. Oddzielnie potraktowałbym społeczeństwo w ogóle i jego akceptację dawstwa (bo przeszczepienie akceptuje każdy), a oddzielnie personel medyczny, w tym lekarzy. Problem jest bardzo szeroki. Rozmowa z rodziną to część tzw. autoryzacji pobrania narządów, przez wielu uważana za najtrudniejszą. W Polsce liczba sprzeciwów rodzin na pobranie narządów od zmarłej osoby jest niewielka, to 10-14 proc. Szkolenia osób odpowiedzialnych m.in. za autoryzacje pobrania, tzn. koordynatorów transplantacyjnych, prowadzone są od ponad 20 lat. Organizują je Poltransplant i Warszawski Uniwersytet Medyczny ze środków Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (Podyplomowe Szkolenie Koordynatorów Transplantacyjnych).

 

Czy takimi wydarzeniami jak „Bieg po Nowe Życie” faktycznie można pokazać ludziom, że przeszczep daje życie?


- Medycynie transplantacyjnej potrzebne jest poparcie społeczne. Inicjatywa „Bieg po Nowe Życie” dociera z ważnymi hasłami poprzez aktywność fizyczną, sport, wydarzenie plenerowe. Mocą tej akcji jest to, że biorą w niej udział osoby- świadectwa, czyli biorcy i żywi dawcy.

 

Warto wiedzieć:
W 1994 roku na pytanie: „Czy uważa Pan(i) za słuszne przeszczepianie narządów pobranych od osób zmarłych, aby ratować życie lub przywracać zdrowie innym osobom?” twierdząco odpowiedziało 83 proc. zapytanych o to przez CBOS osób. W tym roku na takie samo pytanie twierdząco odpowiedziało 93 proc. osób. 70 proc. Polaków jest skłonna podpisać oświadczenie woli.

 

11.01-12.01.2014 – Mazurkas Conference Centre & Hotel – zapoznaj się z agendą i zgłoś swój udział.

Szkolenie Mazurkas

Nasza Społeczność

Czyli nasi najlepsi, tutaj może znaleźć się każdy z Was.
Dodaj swoje zgłoszenie - Formularz od rangi Bronze Executive

Nasz konkurs, a dla Was nagrody. To jest bardzo emocjonująca zakładka, w której zawsze znajdziecie pytania konkursowe. Konkurs ma charakter cykliczny.

Konkurs

Wydarzenia, wydarzenia, wydarzenia, czyli nasze co, gdzie, kiedy współtworzone przez Was.

Wydarzenia i szkolenia

Partnerzy

 

nowosci_szczegoly2.php