2015-08-31

Fundacja PBG

Fundacja PBG została powołana w 2010 roku.

Wspieramy osoby, instytucje, projekty, które w życie codzienne wnoszą dobro i wartości ponadczasowe.

Każdego dnia realizujemy naszą misję, poprzez angażowanie się w projekty kulturalne, naukowe i sportowe oraz związane z dziedzictwem narodowym i społecznością lokalną.

Działamy w imieniu Fundatora i Darczyńców, kontynuując tym samym dobre praktyki i tradycje Grupy PBG.

Nasze zaangażowanie w inicjatywy lokalne przyczynia się do rozwoju i promocji terenów szczególnie nam bliskich: Poznania i okolic, gdzie mamy swoją siedzibę oraz rejonu Włocławka- rodzinnych stron Głównego Akcjonariusza i Założyciela Spółki PBG Pana Jerzego Wiśniewskiego.

Wspierając projekty sportowe, promujemy zdrowy styl życia i rozwój kultury fizycznej. Pomagamy tym, którzy mają pasję i chcą osiągać kolejne sukcesy.
Popularyzujemy projekty  kulturalne i naukowe, aktywnie biorąc w nich udział.

Projekty związane z dziedzictwem narodowym pozwalają nam zachowywać równowagę w dzisiejszym świecie i krzewić dobre polskie tradycje.

Ponadto pamiętamy o tych, których życie zmusiło do borykania się z różnymi przeszkodami. Pomagamy dzieciom, które nie mają równych szans rozwoju z powodu choroby, sytuacji materialnej, czy osierocenia. Dbamy o to, by umożliwić im rozwój i dobry start w życie.

Więcej na http://fundacjapbg.pl/

 

11.01-12.01.2014 – Mazurkas Conference Centre & Hotel – zapoznaj się z agendą i zgłoś swój udział.

Szkolenie Mazurkas

Nasza Społeczność

Czyli nasi najlepsi, tutaj może znaleźć się każdy z Was.
Dodaj swoje zgłoszenie - Formularz od rangi Bronze Executive

Nasz konkurs, a dla Was nagrody. To jest bardzo emocjonująca zakładka, w której zawsze znajdziecie pytania konkursowe. Konkurs ma charakter cykliczny.

Konkurs

Wydarzenia, wydarzenia, wydarzenia, czyli nasze co, gdzie, kiedy współtworzone przez Was.

Wydarzenia i szkolenia

Partnerzy

 

nowosci_szczegoly2.php